Odpady a energie

efektivně, prakticky, úsporně

Odborně posoudíme stav odpadového hospodářství a následně navrhneme funkční řešení, jehož aplikací dosáhnete zefektivnění procesu. 

Protože jsou požadavky a podmínky jednotlivých klientů různé, přistupujeme ke každému případu se stejným zájmem a s cílem dosáhnout optimálního řešení v dané lokalitě. V rámci přípravy a zpracování řešení provádíme tyto činnosti:

komplexní analýza
• dotazníkový průzkum
návrh centra zpracování
návrh aplikace technologií
školení pracovníků
průběžné konzultace