Odpady a energie

efektivně, prakticky, úsporně

DATRYS s.r.o. je poradenská a školící společnost, poskytující služby městům, obcím i soukromým subjektům. Náš servis vám pomůže k dosažení úspor v oblasti odpadového hospodářství a nakládání s energiemi. Nacházíme řešení, která jsou efektivní a realizovatelná v podmínkách příslušné legislativy. Rovněž organizujeme školení, zaměřená na nakládání se separovanými odpady a bioodpady.

Navrhujeme funkční systémy, které jsou zaměřené na dosažení maximální finanční efektivity při nakládání s odpady a to tak, aby byly splněny požadavky na dlouhodobě udržitelné provozování odpadového hospodářství. 

        Oblasti působnosti

• systémy nakládání se separovanými odpady
řešení pro bioodpady
návrhy technologických opatření
zavádění pracovních postupů
energetické využívání bioodpadů
studie proveditelnosti