Odpady a energie

efektivně, prakticky, úsporně

Energetické soběstačnosti subjektu je dosahováno, pokud jsou využívána místně dostupná paliva pro výrobu tepla popř. elektrické energie. V rámci takového systému je pak možné pružně reagovat na případné změny podmínek a systém bude dlouhodobě udržitelný.

K zajištění dostatečných informací o energetických potřebách a dostupnosti paliv provádíme:

analýzu energetických potřeb v obci/oblasti
posouzení použitelnosti a dostupnosti BRO, BRKO, biomasy
posouzení použitelnosti ostatních paliv
návrh technologie a logistiky