Odpady a energie

efektivně, prakticky, úsporně

Analyzujeme současný stav odpadových hospodářství a navrhujeme opratření pro optimalizaci s ohledem na ekonomickou výhodnost s dodržením ekologických standardů. V rámci komplexního řešení provedeme:

ucelenou analýzu oblasti
stanovení konkrétních kroků postupu
posouzení technologických řešení
návrh logistiky
návrh centra zpracování nebo sběrných dvorů

 

Získáte praktické rady a postupy, nikoliv pouze teoretické studie.

Ať již jsou Vaše potřeby jakékoliv, najdeme vhodný způsob řešení, který bude akceptovat místní podmínky a požadavky.