Odpady a energie

efektivně, prakticky, úsporně

Způsobů, jak nalézt optimální variantu získávání a zpracování bioodpadů, je několik. Navrhneme pro Vás takový systém, který zohledňuje místní podmínky a přispěje k efektivnímu a hlavně ekonomicky přínosnému řešení. Každý navrhovaný systém vytváříme na základě vlastních praktických zkušeností.

Pro zástupce municipalit a odbornou veřejnost z oblasti odpadového hospodářství a energetiky organizujeme také školení, na kterých předáváme účastníkům praktické zkušenosti s postupy při získávání biologicky rozložitelných odpadů, biomasy a ostatních použitelných odpadů a jejich dalším energetickým a jiným využitím. Účastníci rovněž získají ucelené informace o technologických možnostech zpracování.