Odpady a energie

efektivně, prakticky, úsporně

Analýza dat je jednou z hlavních činností, potřebných pro návrh funkčního mechanismu, kterým se řídí fungování většiny firem. V rámci této služby se zabýváme.

  • zpracováním hromadných dat a jejich vyhodnocení
  • vyhledáním klíčových položek
  • prezentováním závěrů a souvislostí

Výsledkem naší práce není prezentace čísel bez kontextu, ale jejich použití v souvislostech daného celku.